اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2644

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: عصر ارتباطات سمنان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 2644 واحد ثبتی سمنان به نشانی استان تهران تهران خ گاندی جنوبی خ 19 پ 3 ط 4 واحد 401

کد پستی: 1517865311

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

به موجب نامه شماره 6517 مورخ 14/9/1391 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/7/1391 مرکز اصلی شرکت عصر ارتباطات سمنان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 2644 واحد ثبتی سمنان به نشانی استان تهران تهران خ گاندی جنوبی خ 19 پ 3 ط 4 واحد 401 کدپستی 151786XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 435737 به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. پ 1660512 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 23/11/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: محاسبه، طراحی، اجرا و نظارت پروژه های بخش ارتباطات، برق، ساختمان، آب، صنعت کشاورزی، خدمات، تاسیسات و تجهیزات، کاوشهای زمینی، در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. 2 ـ ماده 14 اساسنامه تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 9 نفر افزایش یافت. 3 ـ آقای محمدمهدی نوری به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس نورانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و جانشین مدیرعامل و آقای محمود نورانیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) و آقای امیرحسین طاهری کردی و حسین عوض خواه و عباس ربانی و محمد آقا ربانیان و مهرام دانشگر و سعید کاشیان (خارج از شرکا) به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 4 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مشترک آقای محمد مهدی نوری رییس هییت مدیره و آقای عباس نورانیان نایب رییس هییت مدیره و جانشین مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/1/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقای محمد مهدی نوری مدیرعامل و آقای عباس نورانیان رییس هییت مدیره در سمت خود ابقا گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی