اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4144

شناسه ملی: 14007247898

تاریخ ثبت: 1396/09/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/09/12

کد پستی: 7581983937

آدرس: کهگیلویه وبویراحمد شهر دوگنبدان رادک کوچه دلنوازی خیابان وصال پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار سازه هخامنش درتاریخ 12/09/1396 به شماره ثبت 4144 به شناسه ملی 140072XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمان شامل:ساخت ساختمانها.ابنیه اعم از سنگی.چوبی.بتنی.فلزی.انبوه سازی.تاسیسات و تجهیزات:تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی. خط لوله. جوشکاری. راه: ساخت راههای اصلی.فرعی. آزادراهها. بزرگراهها و عملیات آسفالتی. خاکبرداری وخاکریزی آب شامل: امور پیمانکاری مریوط به بندها. سدها و ساختمان نیروگاه آبی. سازه های هیدرولیکی و تونل های آب. مخازن آب و شبکه های توضیع آب. تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ. خطوط انتقال آب. ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ. شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب. کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی. سازه های دریایی و ساحلی. احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن....پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر دوگنبدان ـ رادک ـ کوچه (دلنوازی) ـ خیابان (وصال) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی 758198XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15/2234 مورخ 04/08/1396 بانک صادرات شعبه قدس پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای ابراهیم راهی لار به شماره ملی 426910XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا الهی به شماره ملی 426008XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای بیژن امیریان به شماره ملی 426885XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا ابراهیم راهی لار (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و در غیاب ایشان حمیدرضا الهی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید غلام نژاد به شماره ملی 426012XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای افشین مظاهری به شماره ملی 426011XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960912XXXX34907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی