اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1174

شناسه ملی: 14005425660

تاریخ ثبت: 1394/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان فارس شهرستان لامرد بلوار غدیر کوچه شهید قنبری

تاریخ تاسیس: 1394/09/02

کد پستی: 7434116397

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

تاسیس شرکت تعاونی نوین صنعت بیرم برزو درتاریخ 02/09/1394 به شماره ثبت 1174 به شناسه ملی 140054XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید کلیه مصنوعات و محصولات ساخته شده از فلز، ام دی اف و آلومنیوم از قبیل تولید مبلمان اداری و کلیه لوازم اداری، کابینت آشپزخانه و تخت خواب و کمد دیواری و دکوراسیون منزل و سایر مصنوعات ساخته شده از فلز، ام دی اف و آلومنیوم ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، بانک توسعه تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی به شرح ماده 3 اساسنامه طبق قوانین جاری کشوری باستناد مجوز شماره 316037 مورخ 10/08/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان فارس ـ شهرستان لامرد ـ بلوار غدیر ـ کوچه شهید قنبری کد پستی 743411XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی که تعداد 35 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ مورخ 06/08/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه لامرد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم برزو به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 251052XXXX محمود برزو به سمت مدیرعامل به شماره ملی 251155XXXX محمود برزو به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 251155XXXX هدایت اله برزو به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 251156XXXX حسام برزو به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 251199XXXX حامد برزو به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و منشی به شماره ملی 251200XXXX همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت محمود برزو (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) باتفاق هدایت اله برزو (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای محمود برزو (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعیده خادمی به شماره ملی 250027XXXX به عنوان بازرس اصلی و مرضیه خادم به شماره ملی 251050XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 940902XXXX38734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی