اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1762

شناسه ملی: 14008259579

تاریخ ثبت: 1398/01/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان کرمان ، شهرستان زرند ، بخش مرکزی ، شهر زرند ، فردوسی ، خیابان شمس تبریزی ، کوچه شمس تبریزی 2 ، پلاک 59 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/01/20

کد پستی: 7761935339

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارس بهمنان امین درتاریخ 20/01/1398 به شماره ثبت 1762 به شناسه ملی 140082XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ایاب و ذهاب شرکتها ـ اداره ها و مدارس ـ حمل ونقل مواد معدنی ـ اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سواری ـ راه سازی ـ ساختمان سازی ـ اجرای سازه های فلزی ـ جدول کاریو درخت کاری ـ اجرای فضای سبز ـ تولیدی لباس برای شرکتها ـ تولید فرش و تابلو دست بافت ـ اجرای برق کشی و روشنایی ساختمانها و کارخانجات ـ مدارس ـ اجرای لوله کشی و لوله گذاری ساختمان ـ کارخانجات ـ مدارس و زمین های کشاورزی ـ آسفالت جاده ها شهری و بین شهری و معابر روستایی ـ رنگ زنی ساختمانها ـ اداره ها ـ کارخانجات و مدارس ـ نظارت فنی و اجرای کلیه پروژ های عمرانی اعم از فلزی ـ بتنی ـ ابنیه سبک و سنگین ـ اجرای کلیه پروژ های عمرانی ـ ساخت راه و باند ـ سد سازی و طراحی ـ تصحیح اراضی ـ گود برداری ـ تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها ـ کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها و طراحی و نگهداری فنی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان، شهرستان زرند، بخش مرکزی، شهر زرند، فردوسی، خیابان شمس تبریزی، کوچه شمس تبریزی 2 ، پلاک 59 ، طبقه همکف کدپستی 776193XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 457/2807 مورخ 13/12/1397 نزد بانک توسعه تعاون شعبه توسعه تعاون زرند با کد 2807 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای امین کردزاده پتکویی به شماره ملی 308010XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی کارگر محمد آبادی به شماره ملی 308024XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عباس کردزاده به شماره ملی 309148XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عطااله اسمعیلی سرتختی به شماره ملی 308005XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا ایزدی خالق آبادی به شماره ملی 308008XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار آینده ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980120XXXX09345 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی