اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 448896

شناسه ملی: 10980148134

تاریخ ثبت: 1390/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان بندرماهشهر ، بخش مرکزی ، شهر بندرماهشهر ، ناحیه صنعتی ، خیابان کارگر ، خیابان پیروز ،

کد پستی: 8491744331

تاریخ تاسیس: 1390/02/10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: ریاح الدین ریاحی پور به شماره ملی 128914XXXX و فرهاد کیانپورلیرهارانی به شماره ملی 468954XXXX و سیدمحمدمهدی امامی هاشمی به شماره ملی 128658XXXX . داریوش کهزاد وند به شماره ملی: 407074XXXX به عنوان بازرس اصلی والهام سعید ابادی به شماره ملی: 195058XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نور جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 980403XXXX43159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدمحمدمهدی امامی هاشمی 128658XXXX مدیرعامل و فرهاد کیانپور لیرهارانی 468954XXXX رییس هییت مدیره و ریاح الدین ریاحی پور 128914XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضاکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور وکلیه قراردادها ونامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش 980403XXXX55662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان خوزستان ، شهرستان بندرماهشهر ، بخش مرکزی ، شهر بندرماهشهر، ناحیه صنعتی ، خیابان کارگر، خیابان پیروز ، پلاک 0 ، مجتمع اریکه ، طبقه دوم به کدپستی 35662 - 63517 و تلفن 061523XXXX4 تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971017XXXX70699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/07:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1397 شرکت کیان سازه بنوار (سهامی خاص) به شماره ثبت 3017 به واحد ثبتی استان خوزستان، شهرستان بندرماهشهر، بخش مرکزی، شهر بندرماهشهر، ناحیه صنعتی، خیابان کارگر، خیابان پیروز، پلاک 0 ، مجتمع اریکه، طبقه دوم به کدپستی 35662 ـ 63517 و تلفن 061523XXXX4 انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 8381 ثبت گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 971208XXXX62108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام به چهار میلیارد ریال منقسم به 400000 سهم ده هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید شرکت افزایش یافت.ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد :سرمایه شرکت به چهار میلیارد ریال منقسم 400000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داریوش کهزادوند به کد ملی 407074XXXX بازرس اصلی و خانم الهام سعید آبادی به کد ملی 195058XXXX بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت ( ماده 2 اساسنامه ) اضافه شد. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد. طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستمهای مکانیکال ، تاسیسات جانبی ، سیستمهای روشنایی ، لوله کشی صنعتی و کابلهای برق و مخابراتی ، انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و پتروشیمی و آب و راه و ترابری و نیرو و صنعت و معدن شامل امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری فلزی و ...دیوار کشی –اجرای پیاده رو ها و نظایر آن. مخازن آب و شبکه های توزیع آب-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آبی و فاضلاب های بزرگ.خطوط انتقال آب و نفت و گاز - ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ- کانالهای انتقال آب و عملیات ساختمانی سازه های دریایی-سد سازی و تاسیسات مربوطه و...صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی-صنایع تبدیلی.نساجی.پوشاک . چرم.چوب.شیشه.سلولزی.کانه آرایی.استخراج.فرآوری.متالوژی استخراجی.اتوماسیون صنعتی که شامل کنترل و ابزار دقیق .صنعت حمل و نقل.تجهیزات هیدرومکانیک. ابزار آلات و انتقال مواد در کارخانه جات. بهینه سازی مصرف انرژی .نیرو که در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها_شبکه های برق و تاسیسات برقی.پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن. تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شهری. تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها. سیستم های سرد کننده ساختمان . تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب. گاز. برق و فاضلاب ) انتقال زباله . تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک و سایل انتقال (آسانسور پله برقی و ..)سیستم های خبر و هشدار دهنده . ماسه پاشی .حفاظت کاتودی . ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب و...نفت و گاز خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز .پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی. تولید نفت و گاز و نظایر آن ..راه و ترابری که در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی و بزرگراه ها. آزاد راه ها . راه های ریلی . باند فرودگاه . سیستم های هوایی پایه دار . تونل ها .پل ها.راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه .نصب .نگهداری و تعمیر تجهیزات )و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.کلیه امور فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت .خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام به چهار میلیارد ریال منقسم به 400000 سهم ده هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید شرکت افزایش یافت.ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد :سرمایه شرکت به چهار میلیارد ریال منقسم 400000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داریوش کهزادوند به کد ملی 407074XXXX بازرس اصلی و خانم الهام سعید آبادی به کد ملی 195058XXXX بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت ( ماده 2 اساسنامه ) اضافه شد. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد. طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستمهای مکانیکال ، تاسیسات جانبی ، سیستمهای روشنایی ، لوله کشی صنعتی و کابلهای برق و مخابراتی ، انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و پتروشیمی و آب و راه و ترابری و نیرو و صنعت و معدن شامل امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری فلزی و ...دیوار کشی –اجرای پیاده رو ها و نظایر آن. مخازن آب و شبکه های توزیع آب-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آبی و فاضلاب های بزرگ.خطوط انتقال آب و نفت و گاز - ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ- کانالهای انتقال آب و عملیات ساختمانی سازه های دریایی-سد سازی و تاسیسات مربوطه و...صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی-صنایع تبدیلی.نساجی.پوشاک . چرم.چوب.شیشه.سلولزی.کانه آرایی.استخراج.فرآوری.متالوژی استخراجی.اتوماسیون صنعتی که شامل کنترل و ابزار دقیق .صنعت حمل و نقل.تجهیزات هیدرومکانیک. ابزار آلات و انتقال مواد در کارخانه جات. بهینه سازی مصرف انرژی .نیرو که در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها_شبکه های برق و تاسیسات برقی.پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن. تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شهری. تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها. سیستم های سرد کننده ساختمان . تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب. گاز. برق و فاضلاب ) انتقال زباله . تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک و سایل انتقال (آسانسور پله برقی و ..)سیستم های خبر و هشدار دهنده . ماسه پاشی .حفاظت کاتودی . ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب و...نفت و گاز خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز .پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی. تولید نفت و گاز و نظایر آن ..راه و ترابری که در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی و بزرگراه ها. آزاد راه ها . راه های ریلی . باند فرودگاه . سیستم های هوایی پایه دار . تونل ها .پل ها.راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه .نصب .نگهداری و تعمیر تجهیزات )و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.کلیه امور فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت .خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام به چهار میلیارد ریال منقسم به 400000 سهم ده هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید شرکت افزایش یافت.ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد :سرمایه شرکت به چهار میلیارد ریال منقسم 400000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت ( ماده 2 اساسنامه ) اضافه شد. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد. طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستمهای مکانیکال ، تاسیسات جانبی ، سیستمهای روشنایی ، لوله کشی صنعتی و کابلهای برق و مخابراتی ، انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و پتروشیمی و آب و راه و ترابری و نیرو و صنعت و معدن شامل امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری فلزی و ...دیوار کشی –اجرای پیاده رو ها و نظایر آن. مخازن آب و شبکه های توزیع آب-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آبی و فاضلاب های بزرگ.خطوط انتقال آب و نفت و گاز - ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ- کانالهای انتقال آب و عملیات ساختمانی سازه های دریایی-سد سازی و تاسیسات مربوطه و...صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی-صنایع تبدیلی.نساجی.پوشاک . چرم.چوب.شیشه.سلولزی.کانه آرایی.استخراج.فرآوری.متالوژی استخراجی.اتوماسیون صنعتی که شامل کنترل و ابزار دقیق .صنعت حمل و نقل.تجهیزات هیدرومکانیک. ابزار آلات و انتقال مواد در کارخانه جات. بهینه سازی مصرف انرژی .نیرو که در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها_شبکه های برق و تاسیسات برقی.پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن. تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شهری. تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها. سیستم های سرد کننده ساختمان . تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب. گاز. برق و فاضلاب ) انتقال زباله . تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک و سایل انتقال (آسانسور پله برقی و ..)سیستم های خبر و هشدار دهنده . ماسه پاشی .حفاظت کاتودی . ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب و...نفت و گاز خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز .پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی. تولید نفت و گاز و نظایر آن ..راه و ترابری که در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی و بزرگراه ها. آزاد راه ها . راه های ریلی . باند فرودگاه . سیستم های هوایی پایه دار . تونل ها .پل ها.راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه .نصب .نگهداری و تعمیر تجهیزات )و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.کلیه امور فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت .خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داریوش کهزادوند به کد ملی 407074XXXX بازرس اصلی و خانم الهام سعید آبادی به کد ملی 195058XXXX بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بنوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3017 و شناسه ملی 109801XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت ( ماده 2 اساسنامه ) اضافه شد. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد. طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستمهای مکانیکال ، تاسیسات جانبی ، سیستمهای روشنایی ، لوله کشی صنعتی و کابلهای برق و مخابراتی ، انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و پتروشیمی و آب و راه و ترابری و نیرو و صنعت و معدن شامل امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری فلزی و ...دیوار کشی –اجرای پیاده رو ها و نظایر آن. مخازن آب و شبکه های توزیع آب-تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آبی و فاضلاب های بزرگ.خطوط انتقال آب و نفت و گاز - ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ- کانالهای انتقال آب و عملیات ساختمانی سازه های دریایی-سد سازی و تاسیسات مربوطه و...صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی-صنایع تبدیلی.نساجی.پوشاک . چرم.چوب.شیشه.سلولزی.کانه آرایی.استخراج.فرآوری.متالوژی استخراجی.اتوماسیون صنعتی که شامل کنترل و ابزار دقیق .صنعت حمل و نقل.تجهیزات هیدرومکانیک. ابزار آلات و انتقال مواد در کارخانه جات. بهینه سازی مصرف انرژی .نیرو که در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها_شبکه های برق و تاسیسات برقی.پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن. تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شهری. تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها. سیستم های سرد کننده ساختمان . تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب. گاز. برق و فاضلاب ) انتقال زباله . تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک و سایل انتقال (آسانسور پله برقی و ..)سیستم های خبر و هشدار دهنده . ماسه پاشی .حفاظت کاتودی . ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب و...نفت و گاز خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز .پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی. تولید نفت و گاز و نظایر آن ..راه و ترابری که در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی و بزرگراه ها. آزاد راه ها . راه های ریلی . باند فرودگاه . سیستم های هوایی پایه دار . تونل ها .پل ها.راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه .نصب .نگهداری و تعمیر تجهیزات )و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.کلیه امور فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت .خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/02/1396 آقای سید محمد مهدی امامی هاشمی به کد ملی 128658XXXX و آقای فرهاد کیانپور لیرهارانی به کد ملی 468954XXXX و آقای ریاح الدین ریاحی پور به کد ملی 128914XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 960231XXXX77353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1396 آقای سیدمحمد مهدی امامی هاشمی به کد ملی 128658XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای فرهاد کیانپور لیرهارانی به کد ملی 468954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ریاح الدین ریاحی پور به کد ملی 128914XXXX به سمت نایب رییس هایت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 960231XXXX14433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/19:

به موجب آگهی تغییرات مورخ 15/1/1396 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1395 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد واحد ثبتی لنجان به نشانی استان اصفهان ـ شهر فولادشهر ـ بی 3 ـ خیابان الوند ـ کوچه الوند 4 ـ پلاک 604 ـ طبقه اول ـ به کدپستی 849174XXXX انتقال یافت و در واحد ثبتی لنجان تحت شماره 3017 به ثبت رسیدو جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 960219XXXX24119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1393 نقل و انتقال سهام وفق مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به امور داخلی شرکتهای سهامی بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد. پ 960115XXXX27739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس: اصفهان ـ شهر فولادشهر ـ بی 3 ـ خیابان الوند ـ کوچه الوند 4 ـ پلاک 604 ـ طبقه اول ـ به کدپستی 849174XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ 960121XXXX79265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/16:

آگهی المثنی این آگهی در تاریخ 8/11/1392 به شماره 139230XXXX01011543 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای مورخ 3/11/1394 هییت مدیره مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد. متن آگهی: به موجب نامه شماره 19451 مورخ 30/09/1392 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1392 مرکز اصلی شرکت کیان سازه بنوار (سهامی خاص) به نشانی تهران میدان جمهوری خیابان نواب خیابان چنگیزی واحد 4 پلاک 194 کد پستی 131191XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره 448896 به ثبت رسیده است. پ 951116XXXX09335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/26:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/92 و 19/08/92 شرکت کیان سازه بنوار (سهامی خاص) که در تاریخ 06/09/92 به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1 ـ آقایان سید محمدمهدی امامی هاشمی به کد ملی 128658XXXX به سمت مدیر عامل و فرهاد کیانپورلیرهارانی به کد ملی 468954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهرداد رحیم پور بیرگونی به کد ملی 184153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک, سفته, برات, قراردادها, عقوداسلامی, اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره (فرهاد کیانورلیرهارانی) همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 3 ـ به موضوع شرکت: تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی, تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی, تامین, نگهداری و تعمیر متریال صنعتی و کلیه کارهای تاسیساتی (با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) اضافه و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. 4 ـ مرکز اصلی شرکت از ماهشهر ـ شهر چمران به تهران ـ میدان جمهوری خیابان نواب خیابان چنگیزی واحد 4 پلاک 194 کدپستی 131191XXXX انتقال و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ 26/09/92 ذیل شماره 8381 و به شناسه ملی 109801XXXX4 به ثبت رسید. ش 1763876 اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/13:

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/1/92 شرکت کیان سازه بنوار ( سهامی خاص) که در تاریخ 29/2/92 به این اداره و اصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1 آقایان فرهاد کیانپورلیرهارانی به سمت مدیر عامل و امین کیانپور به سمت رییس هییت مدیره و خانم زینب عزیزی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل (فرهاد کیانپورلیرهارانی) همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 4 آقایان سیروس قاسمیان به سمت بازرس اصلی و بهرام غریب شی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 13/3/1392 ذیل شماره 8381 به شناسه ملی 109801XXXX4 به ثبت رسید. ش 1680040 اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/15:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 12/89 تحت شماره 8381 به شناسه ملی 109801XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت عبارت است برقکاری صنعتی و ساختمانی، جوشکاری و تراشکاری، ساخت و نصب سازه های فلزی و غیرفلزی... ایجاد و نگهداری فضای سبز، نصب تجهیزات الکترونیکی ایزوگام، عایق بندی، داربست بندی، بتون ریزی، ابزاردقیق، سند پلاست، واتر پلاست، لوله کشی مخازن نقاشی ساختمان، سیویل، خاکبرداری، خاکریزی، آسفالت کاری، جدول بندی، تاسیس ات و تجهیزات ساختمانی، ابنیه و ساختمان، راه سازی و پل سازی و نصب مخازن، اجرا و نصب اسکلت فلزی. عملیات پایپینگ، خدمات پشتیبانی، ساخت و ریتیول کردن مبدل 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: ماهشهر شهر چمران خیابان شورا پلاک 309 e کدپستی: 847311XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ صددرصد آنرا نقدا برابر گواهی شماره 322/10390/57 به حساب جاری 103907XXXX مورخ 18/12/89 بانک تجارت شعبه شهرک سربندر پرداخت نموده و سرمایه تعهدی ندارد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای فرهاد کیانپورلیاهارانی به سمت مدیر عامل و آقای امین کیانپور به سمت رییس هییت مدیره و خانم زینب عزیزی به سمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقوداسلامی اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیروس قاسمیان به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غریب شی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی