اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5936

شناسه ملی: 14005520113

تاریخ ثبت: 1394/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/17

کد پستی: 8713783168

آدرس: کاشان خیابان میرعماد خیابان شهید رجایی بن بست اندیشه 40

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی و گردشگری. پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ش 950201XXXX01608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه فر گستر صبا سیلک در تاریخ 17/10/1394 به شماره ثبت 5936 به شناسه ملی 140055XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد خدمات برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، آموزش تخصصی در زمینه بازرگانی و ارتباطات بین الملل ـ حضور در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی. پس از کسب مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ خیابان میرعماد ـ خیابان شهید رجایی ـ بن بست اندیشه 40 کدپستی 871378XXXX سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی می باشد که به یکصد سهم بانام عادی یکصد هزار ریالی منقسم گردیده و تماما برابر گواهی شماره 361 ص 94 1304 مورخ 7/9/1394 بانک پاسارگاد شعبه کاشان کد 1304 پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: افسانه سادات پیمان به سمت نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 126208XXXX و سیدسعید صباری به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به کد ملی 126344XXXX و علیرضا پناهی به سمت عضو هییت مدیره به کد ملی 126057XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ابوالفضل عباسی به شماره ملی 126206XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد گلیان به شماره ملی 126048XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه آفرینش جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 941017XXXX40229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی