اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت قارون صنعت دورود ( سهامی خاص) که در تاریخ 26/9/87 تحت شماره 1578 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/9/87 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ... آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: صادرات، واردات، فروش و ترخیص کالا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، گشایش اعتبار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربتط، کلیه کارهای عملیاتی و خدمات شهری و روستایی، کلیه عملیات و خدمات فنی و برق صنعتی، هرگونه عملیات عمومی راهسازی و محوطه سازی، جاده سازی، آسفالت، ساختمان سازی و انجام کلیه فعالیت های ساختمانی و انبوه سازی و کف سازی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: دورود، شهرک سینا، رو به روی درب ترمینال مسافربری 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام، که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 483 مورخ 24/9/87 بانک ملی شعبه انگشته دورود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/9/87 آقای بهمن دالوند به سمت مدیر عامل و آقای حسین لشنی زند به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین دالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه و قانون تجارت 8 - بازرس اصلی و علی البدل: طبق صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مورخ 24/9/87 آقای محمد حسنوند به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر دالوند به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی