اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 37090

شناسه ملی: 14005347971

تاریخ ثبت: 1394/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: تهران ، میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام ، خیابان عظیم زادگان ، پلاک 55

تاریخ تاسیس: 1394/08/11

کد پستی: 1159763911

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه رهروان محمد رسول الله در تاریخ 11/08/1394 به شماره ثبت 37090 به شناسه ملی 140053XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: . کمک و مساعدت مالی و خدمات رسانی به ایثارگران و گسترش فرهنگ دفاع مقدس. فعالیتهای اقتصادی در تامین بودجه جهت پرداخت هزینه های موسسه. فعالیت در تامین بودجه برای ارایه خدمات به افراد تحت پوشش. قبول هدایا، نذورات، وقف، حبس، ثلث، سازش، صلح، رهن، هبه مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام، خیابان عظیم زادگان، پلاک 55 کدپستی: 115976XXXX دارایی موسسه: مبلغ 100000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای حسین همدانی به کد ملی 181673XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو اصلی ) آقای نصرت اله قریب به کد ملی 004808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره (عضو اصلی ) آقای سید حسن شکری به کد ملی 472241XXXX به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره (عضو اصلی ) آقای مجید صبری به کد ملی 491053XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو اصلی ) آقای عنایت اله یوسفی آمره به کد ملی 571976XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو اصلی ) آقای روح اله سیاوش به کد ملی 049049XXXX (بسمت عضو علی البدل هییت مدیره ) آقای علی قدمی به کد ملی 005293XXXX (بسمت عضو علی البدل هییت مدیره ) آقای رضا اقاقلی زاده سیار به کد ملی 004582XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از موسسین ) برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. بازرسین موسسه (برای مدت یک سال مالی ) انتخاب گردیدند: آقای گل علی آقا بابایی پور به کد ملی 627950XXXX به سمت بازرس اصلی آقای مسعود کیانی انبوهی به کد ملی 005160XXXX به سمت بازرس علی البدل اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره 28475/22/94 مورخ 10/6/94 استانداری تهران آگهی گردید. پ 940811XXXX57183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی