اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2830

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/22

کد پستی: 3613846899

آدرس: شاهرود ، خ شهدا ، روبروی هلال احمر ، دفتر مهندسی صادق کبیریان ، تلفن 02733373963 ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/22:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه و ساختمان شاهوار پی شاهرود (سهامی خاص) که در تاریخ 22/8/1387 تحت شماره 2830 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/8/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: امور پیمانکاری در رشته های ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و آب و برق و راه و ترابری براساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت راه اندازی و امور شرکت. 2 - مدت شرکت از تاریخ بنیان به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: شاهرود، خ شهدا، روبروی هلال احمر، دفتر مهندسی صادق کبیریان، تلفن 027333XXXX3 ، کدپستی 361384XXXX 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی بانکی شماره 1251/1346 - 18/8/87 بانک رفاه شعبه خ امام شاهرود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: فتح الله نوری به سمت رییس هییت مدیره و مهری کبیریان به سمت نایب رییس هییت مدیره ومحمد صادق کبیریان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر حدود اختیارات به شرح بند 10 اظهارنامه شرکت می باشد. 8 - بازرسان اصلی و علی البدل: خانم سمیه اسمعیلی به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه فردوسیان به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال برگزیده شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی