اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1016

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت ستاره افق بابا منصور (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 18/7/85 تحت شماره 1016 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور، کثیرالانتشار جمهوری و محلی آوای بختیاری آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تهیه طبخ و توزیع غذا، تامین نیروی انسانی، تهیه سرویس ایاب و ذهاب، سندبلاست و رنگ آمیزی صادرات و واردات، خاکبرداری و خاکریزی و انجام کلیه خدماتی و تاسیساتی شرکتها و شهرداریها و ادارات دولتی و خصوصی و کلا هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات ذیربط بلا اشکال است. 2 - مرکز اصلی شرکت: لردگان، خانمیرزا، روستای بابا منصور، منزل حسینعلی بویراحمدی بابا منصوری 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی تماماً تحویل مدیرعامل گردید. 5 - مدیران شرکت: آقایان حسینعلی بویراحمدی بابا منصوری به سمت رییس هییت مدیره و عبدالعلی بویر احمدی بابا منصوری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی