اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/9/83 که طی نامه وارده 12173 - 19/9/83 شماره ارسال گردید: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مهدی رخ مدیرعامل، اسکندر رخ رییس هییت مدیره، مریم کوچک پور نایب رییس هییت مدیره، مریم رخ عضو هییت مدیره، حق امضا اوراق مالی و اسناد و رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی مرضیه آذرباد و بازرس علی البدل مجتبی انصاری یکسال مالی انتخاب شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی