اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10063

شناسه ملی: 10840078210

تاریخ ثبت: 1387/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/21:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1397 موسسه تدبیر تراز نگارب شناسه ملی 103207XXXX8 بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بیک بشماره ملی 446968XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 970728XXXX18749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا موسوی شوازی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمدحسین موسوی شوازی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی احمدی به سمت عضو هییت مدیره کلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961217XXXX91398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1396 سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال ازمحل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی با نام که تماماپرداخت شده می باشد. ش 961217XXXX97158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1396 سیدعلیرضا موسوی شوازی به کد ملی 445990XXXX و آقای سیدمحمدحسین موسوی شوازی به کد ملی 445005XXXX و آقای علی احمدی به کد ملی 209034XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 961217XXXX51913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/1396 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، تاسیساتی، کشاورزی، معدنی، باند، سد شامل: ابنیه ـ سازه وسیویل انواع سازه های آجری سنگی فولادی بتنی ترکیبی کامپوزیتی ـ معماری و دکوراسیون داخلی ـ تاسیسات مکانیکی ـ تاسیسات اپتومکانیکی و سولارانرژی ـ تاسیسات الکتریکال و الکتروتکنیکال ـ سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ـ انبوه سازی و مرتفع سازی ـ مسکن و یلایی و آپارتمانی ـ شهرکسازی ـ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مقاوم سازی وتعمیرات ساختمان و راه و ابنیه ـ تولید صنعتی ساختمان ـ تهیه، تولید و توزیع ِمواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی ـ ماشین آلات راهسازی و ساختمانی ـ فضای سبز و زیباسازی شهری ـ محوطه سازی ـ خاکبرداری و خاکریزی و زیرسازی و روسازی و آسفالت ـ اکتشاف و انفجار و آتشباری و استخراج و خردایش و فرآوری و حمل مواد معدنی ـ احداث شهر جدید و باغشهر ـ تونلسازی و راه های زیرزمینی ـ سدسازی و بندآب وبندرگاهی و اسکله ـ اماکن نمونه گردشگری همراه با بناها و امور وابسته ـ راههای اصلی و فرعی و بزرگراه وباند فرودگاه و ریلی ـ احداث تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب و روشنایی وبرق ومخابرات و گاز شهری ـ ذخیره، صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی ـ انرژی های نو و انرژی های پاک وانرژی های تجدید پذیر ـ فن آوریهای نوین ساختمان وعمرانی ـ انواع عایق سازی ـ نقشه برداری، تسطیح، آماده سازی وتفکیک اراضی ـ مدیریت پروژه ـ مدیریت پیمان ـ امور کنترل و بازرسی ساختمان ـ خدمات آزمایشگاهی و سنجشی و تست ـ اخذ و اعطای شعب و نمایندگی از داخل و خارج ازکشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ونمایشگاه های داخلی و خارجی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و وسایل و ماشین آلات و کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی داخلی و خارجی بصورت ارزی و ریالی و امور حمل و نقل مسافر درونشهری و برونشهری، انجام سرویس شرکت های خصوصی و دولتی، مدارس، ادارات، بیمارستان ها، دانشگاه ها، کارخانجات، معادن و گردشهای علمی تفریحی با انواع مینی بوس، اتوبوس، سواری و ون و اجاره خودرو های مذکور با راننده و بی راننده همراه با خدمات رفاهی و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ش 960919XXXX33235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای سیدعلی محمد شوازی به شماره ملی 443348XXXX آقای سیدعلیرضا موسوی شوازی به شماره ملی 445990XXXX آقای مجید جهانبانی به شماره ملی 443060XXXX آقای محمد مهدی میر کریم به شماره ملی 443234XXXX آقای اکبر بیک خورمیزی به شماره ملی 446970XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 )آقای سیدعلیرضا موسوی نژاد به شماره ملی 445998XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعباس موسوی مهر به شماره ملی 445933XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 )روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 960424XXXX46619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1396 آقای سیدعلی محمد موسوی شوازی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره وآقای سیدعلیرضا موسوی شوازی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید جهانبانی به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمد مهدی میرکریم به سمت عضو هییت مدیره و آقای اکبر بیک خورمیزی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960424XXXX13506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/06/1387 تحت شماره 10063 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/06/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای خدماتی به صورت پیمانکاری اعم از تامین نیروی انسانی، تامین خودرو با راننده و بدون راننده، کلیه خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله فیبر نوری، دکل بندی اعم از نگه داری و انجام سایر فعالیتها منوط به اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان یزد شهر یزد آزادشهر کوچه مخابرات روبروی درمانگاه موسی بن جعفر. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1016 مورخ 17/06/1387 نزد بانک ملی شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سیدعلی محمدموسوی شوازی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سیدناصر موسوی شوازی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سیدعلیرضا موسوی شوازی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سیدعلیرضا موسوی شوازی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل و نامه های اداری و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای سیدعباس قوه ندوشن به عنوان بازرس اصلی 22 آقای جلال زینل مالکی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی