اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 65

شناسه ملی: 14005653023

تاریخ ثبت: 1394/12/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/12/09

آدرس: تکاب بلوار تخت سلیمان روبروی تالار فرهنگیان

کد پستی: 5991934391

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

تاسیس موسسه غیرتجاری مشاوره حقوقی دید گستر تکاب افشار درتاریخ 09/12/1394 به شماره ثبت 65 به شناسه ملی 140056XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مشاوره حقوقی در زمینه انجام امورات بانکی وارایه خدمات بانکی و موسسات و ادارات جهت پرداخت وصول و معوقات وانجام وصول سایر موسسات و ادارات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تکاب بلوار تخت سلیمان روبروی تالار فرهنگیان کدپستی 599193XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1500000 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقایان فرزاد یاری قوشخانه دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه و خالد فتاحی ترمکچی دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه و نوید حسنی دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه میباشند. اولین مدیران موسسه: فرزاد یاری قوشخانه کد ملی 378260XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، خالد فتاحی ترمکچی کد ملی 294005XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، نوید حسنی کد ملی 377007XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل همگی ساکن موسسه بمدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک ؛سفته ؛ بروات ؛ قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آ قای فرزاد یاری قوشخانه همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 941210XXXX46909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی