اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران به سنندج بلوار شبلی ، ک خندق ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه بطور فوق العاده مورخه 30/8/86 آقایان مسعود دیانت هیمن دیانت عبدالحمید دیوانبیگی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیده اند آقایان شاهرخ هازلی و فرخ شریف پور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شده اند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/8/86 هیمن دیانت به سمت رییس هییت مدیره و عبدالحمید دیوان بیگی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود دیانت به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به امضا هیمن دیانت و مسعود دیانت همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره 13262/32 - 29/3/81 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/81 محل شرکت از تهران به سنندج بلوار شبلی، ک خندق، پلاک 114 طبق دوم منتقل گردید ذیل ثبت 3765 در دفاتر داخلی ثبت شرکتهای سنندج به ثبت رسیده سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی می باشد آقای مسعود دیانت به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانمها گلاله دیانت به سمت نایب رییس هییت مدیره و رخسار فلاحیان به سمت عضو هییت مدیره انتخاب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضا منفرد مدیرعامل و اوراق اداری و عادی به امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی