اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/11/17:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/31:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه موسسه خیریه فرهنگی تحقیقاتی کوثر که در تاریخ 17/11/83 تحت شماره ( 1620 ) در این دایره به ثبت رسیده است و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: امور خیریه، فعالیتهای فرهنگی ، تحقیقاتی، مطالعاتی 2 - مرکز اصلی موسسه : خیابان چهار باغ پایین کوچه حاج رسولیها 3 - سرمایه موسسه : 500000000 ریال ( پانصد میلیون ریال ) که تماما پرداخت گردیده و در اختیار مدیران موسسه قرار گرفته است 4 - مدت موسسه از تاریخ 12/3/83 به مدت نامحدود 5 - مدیران و امضا: محسن کاظمی (رییس هییت مدیره)سید محمد بحق (نایب رییس) سیدمحسن بحق ( مدیر عامل ) 9 نجم الدین مدنیان ( قایم مقام) مهدی فرازمند ( منشی ) آقای محمد فندرسکی پور (خزانه دار) اکبر مرادی ( عضو ) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضای دونفر از افراد رییس هییت مدیره ، نایب رییس ، خزانه دار، مدیر عامل و مهر خیریه کوثر معتبر خواهد بود 6 - حسین حاجیان و مجید مهر ه کش به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی