اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5799

شناسه ملی: 10860714085

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: صدیقه اسکندری له بیدی

کد پستی: 6156574191

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/25:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/2/91 و هییت مدیره مورخ 3/2/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: قدرت اله پرچم رییس هییت مدیره، فرهاد بابایی پور نایب رییس هییت مدیره، حمداله پرچم مدیر عامل و عضو حق امضای اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: مرضیه مرادی تیکی بازرس اصلی، صدیقه اسکندری له بیدی بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد کدپستی 615657XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی