اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380527795

تاریخ ثبت: 1388/08/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/8/88 تحت شماره 37213 و شناسه ملی 103805XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/8/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی نگهداری تاسیس ات و ساختمان خدمات نظافتی خدمات بازرگانی بازاریابی خدمات ترخیص کالا تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طراحی و اجرای انواع سیستمهای حفاظتی (فیزیکی و تصویری) طراحی و نصب دوربینهای مداربسته نصب سیستمهای صوتی و تصویری پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد خیابان امام رضا امام رضا 65 مقابل بانک تجارت واحد 6 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جواد زراعتی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای رضا رامشینی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای جواد زراعتی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی