اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10517

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1392/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/03:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 2/2/92 شماره ثبت 10517 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه انواع خدمات مربوط به بازرگانی و تجارت خرید و فروش صادرات و واردات انواع محصولات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امور مربوط به ترخیص کالا و بازار کلیه گمرکات کشور شرکت در مزایده ها و مناقصه ها اخذ تسهیلات بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی جهت شرکت عقد قرارداد با کلیه شرکت ها و دوایر دولتی و غیر دولتی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب فعال در داخل و خارج از کشور 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 صندوق پستی شماره 201 3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/10 ریالی که تمامی آن بموجب گواهی شماره 71/1010/70 مورخ 2/2/92 بانک تجارت شعبه کیش بحساب شرکت واریز گردیده است. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای محمد ایمان زمانیان والهین به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره خانم فاطمه بارانی طرقبه به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم رکسانه زمانیان والهین به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 8 اولین بازرسان: آقای حمید مرتضایی نیا به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حساب زنوذی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 866620XXXX111429XXXX اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی