اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 50244

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/2/84 موضوع شرکت بشرح واردات و صادرات و طراحی و تکمیل و تولید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی و مخابراتی و تعمیرات آنها و قبول و اعطای نمایندگی در خصوص تجهیزات رایانه ای و سایر سیستمهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه خدمات پشتیبانی مربوط به آنها در صورت لزوم درخواست اخذ مجوز وام از کلیه بانکهای کشور و موسسات اعتباری و عقدقراردادهای تجاری و گرفتن نمایندگی از کشورهای خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اصلاح گردید و بدینوسیله ماده مربوطه به اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی