اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3895

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/29

آدرس: زاهدان کوی استانداری خیابان قایم میلان 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت: که در تاریخ 29/9/86 تحت شماره 3895 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت بر فعالیتهای عمرانی اعم از ابنیه، راه سازی، آب (سد کانال هیدرولیکی و فاضلاب) و پروژه های کشاورزی و فعالیتهای آب و خاک فعالیتهای تاسیساتی اعم از مکانیکی برقی فعالیتهای بازرگانی (صادرات و واردات) امور اداری و کامپیوتری اعم از خرید و فروش تجهیزات اداری و آزمایشگاهی و امور کامپیوتری محدود به خرید و فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه عمران به امور خدماتی به جز خدمات نظافتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: زاهدان ـ کوی استانداری خیابان قایم میلان 3 پلاک 17 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 1000 ریالی که مبلغ 000/350 ریال طی گواهی شماره 972 مورخه 12/09/1386 بانک ملی شعبه وحدت زاهدان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای یاسر میرکازهی ریگی رییس هییت مدیره، غلام حسین دهقانی نایب رییس هییت مدیره، سعید دهقانی مدیرعامل و عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات اوراق بهادار با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره سعید دهقانی یا یاسر میرکازهی ریگی و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت و تبصره های ذیل آن میباشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: رضا دهقانی بازرس اصلی و خارج از شرکت محمد دهقانی بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شد. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح زاهدان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی