اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2014

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/13:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6/4/83 شرکت خدماتی بردستان گستر ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2014 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 - آقایان حسن عباسی و علی امینی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - خانم مرضیه بهرامپور به سمت رییس هییت مدیره و سیده ریحانه حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین اندربای به سمت مدیر عامل و خانم طیبه اندربای همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا آقای حسین اندربای و در غیاب ایشان خانم مرضیه بهرامپور و سایر نامه های عادی و اداری با امضا آقای حسین اندربای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی