اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 52379

شناسه ملی: 14004376964

تاریخ ثبت: 1393/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/18

آدرس: مشهد ، بلوار سرافرازان غرفه شماره 3 بازار آزادگان

کد پستی: 9196913358

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/18:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود ارغوان میوه خراسان در تاریخ 18/06/1393 به شماره ثبت 52379 و شناسه ملی 140043XXXX4 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عرضه تامین، توزیع، و فروش و صادرات و واردات انواع میوه و تره بار و ارزاق عمومی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار سرافرازان غرفه شماره 3 بازار آزادگان کدپستی 919691XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 .آقای مصیب صادقی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 094492XXXX . 2 . آقای حامد صادقی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 092076XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 930623XXXX67619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی