اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 15521

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/14

آدرس: تهران شهرری خ فداییان اسلام نرسیده به چهارراه دیلمان شهرک جوادالایمه کو چه دوم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/4/82 موسسه مذکور منحل اعلام و آقای عدالت نظرگیگلو به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خانی آبادنو خ میعاد ک بابایی پ 1/29 ط 3 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجارتی موسسه فوق در تاریخ 14/4/82 تحت شماره 15521 دراین اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- نام موسسه: مشاوره حقوقی و وکالت رهروان عدالت. 2- موضوع موسسه: خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی و وکالت در دعوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت در مراجع قضایی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاههای خانواده- شهرداریها و کمیسیونهای آن (ادامه طبق ماده 2 اساسنامه). 3- تابعیت: ایرانی. 4- مرکز اصلی موسسه: تهران- شهرری- خ فداییان اسلام- نرسیده به چهارراه دیلمان- شهرک جوادالایمه- کو چه دوم- پلاک 15- طبقه 3 5- اسامی موسسین: عدالت نظرگیگلو. 6- تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال. 7- مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضاء دارند: فقط با آقای عدالت نظرگیگلو است. 8- دارایی موسسه: ندارد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی