اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/02:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/13:

شرکت فوق در تاریخ 2/11/1385 تحت شماره 286759 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/11/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: بهره برداری از معادن شن و ماسه سنگ لاشه و فرآوری محصولات استخراج شده پس اخذ مجوزهای لازم (از قبیل شن و ماسه دانه بندی شده و شسته شده بیس و ساب بیس بالاست بتون آماده و انواع قطعات بتونی و آسفالت) اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ تسهیلات از بانکها و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. 2 مرکز اصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران شهرک اکباان فاز 3 بلوک ایی 2 ورودی 9 ط 3 واحد 287/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 مهدی دلورانی به سمت رییس هییت مدیره. 24 مصطفی دلورانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 34 مرتضی دلورانی به سمت عضو هییت مدیره. 44 مصطفی دلورانی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی