اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 260497

شناسه ملی: 10103005672

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/11/88 واصل گردید: نرگس حدادنصرتی به سمت بازرس اصلی و نصرت شاهزیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند احد رضایی به سمت رییس هییت مدیره و طیبه آقاجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدمهدی ایرانمنش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 22/2/87 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/87 واصل گردید. آقای مهدی بدیلی زاده به سمت بازرس اصلی وخانم نصرت شاهزیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعداد اعضا هییت مدیره از 7 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده 13 اساسنامه اصلاح گردید. آقای احد رضایی به سمت رییس هییت مدیره، خانم طیبه آقاجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد مهدی ایرانمنش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/2/87 محل قانونی شرکت به تهران سعادت آباد خ علامه جنوبی خ 36 شرقی پ 18 واحد 3 انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی