اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: اردبیل خیابان شیخ جبراییل کوچه تیموری پلاک 108

تاریخ تاسیس: 1387/07/17

کد پستی: 5617794415

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت مذکور که در تاریخ 17/7/87 تحت شماره 7749 در این دایره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع تمامی لوازم و تجهیزات کتابخانه ای ساماندهی و آماده سازی کتاب و سایر منابع اطلاعاتی تهیه و توزیع نرم افزارهای کاربردی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی صحافی کتاب برپایی نمایشگاه کتاب 2 مرکز اصلی شرکت: اردبیل: خیابان شیخ جبراییل کوچه تیموری پلاک 108 کدپستی 561779XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است. 4 مدیران شرکت: خانم ویدا اخلاقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی منیر قشلاق به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهریار منیر قشلاق به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضا خانم ویدا اخلاقی و آقای شهریار منیر قشلاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مسیول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی