اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 32438

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اهواز ، زیتون کارمندی ، خیابان شهید بندر ، بین زیتون و زیبا ،

تاریخ تاسیس: 1387/10/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدمات مشاوره فنی مهندسی کشاورزی پویا آفاق رامین (سهامی خاص) تحت شماره ثبت 32438-30/6/1387 کلاسه 87-32699 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: توزیع، تولید، اجرا، نظارت، مشاوره و طراحی در کلیه رشتههای کشاورزی از جمله دامپروری شامل پرورش و نگهداری دامهای شیری و گوشتی و سبک و سنگین، پرورش و نگهداری مرغهای گوشتی و تخم گذار، بیمه دام و زمینهای کشاورزی، زراعت شامل غلات، دانههای روغنی، باغبانی شامل مرکبات نخلیات، جنگل داری، آبخیزداری، خاک شناسی، تعیین نوع و کیفیت زراعی، آبیاری و زهکشی، تسطیخ اراضی، تهیه و توزیع ماشینآلات کشاورزی، تهیه و توزیع کلیه نهادهای زراعی، صادرات و واردات دام، شیلات و آبزیان، فضای سبز، ترویج و تبلیغ در زمینههای کشاورزی، گیاه پزشکی، تسهیلات بانی و بیمهای و غیره. 2- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35% آن طی گواهی شماره 3603 بانک صادرات شعبه آسیه آباد واریز و مابقی در تعهد است. 3- مرکز اصلی شرکت: اهواز ، زیتون کارمندی، خیابان شهید بندر، بین زیتون و زیبا، پلاک 69، طبقه سوم، تلفن 4438054. 4- مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه. 6- اعضای هیئت مدیره عبارتند از: اردشیر جهانگیری مدیرعامل، علی حمید رئیس هیئت مدیره و مهدی باور صاد نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7- حق امضای اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات و قراردادها) با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 8- بازرسین عبارتند از: نسرین ابوالحسنی لرکی بازرس اصلی و لیلا کلیش بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی