اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003984176

تاریخ ثبت: 1393/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5513855138

آدرس: مراغه کمربندی شمالی نبش کوی فایق

تاریخ تاسیس: 1393/01/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنعت برودت مراغه (سهامی خاص) که در تاریخ 24/1/93 ذیل شماره 3320 و شناسه ملی 140039XXXX6 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و از جهت امضا ذیل دفاتر در تاریخ 24/1/93 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی و باغداری و تولید محصولات باغی و زراعی و داخلی و احداث و تجهیز و بهره برداری سردخانه برای محصولات کشاورزی و میوه و تره بار و حفظ و نگهداری موادغذایی و انجام امور مربوط به پرس و بسته بندی میوه و محصولات دامی و عرضه آنها در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات محصولات مجاز کشاورزی بر اساس فعالیت های دولت و انجام فعالیت در زمینه های صنایع غذایی و تبدیلی مربوط به میوه و خشکبار و سایر موضوعات مجاز با فعالیت های فوق الذکر. 2 ـ مرکز اصلی شرکت : مراغه ـ کمربندی شمالی ـ نبش کوی فایق ـ کدپستی 5XXXX5XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که کلاً برابر گواهی شماره 14 ـ 17/1/93 بانک سپه شعبه مراغه بحسابه شماره 90/456230 واریز گردیده است. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان وحید ابراهیمی به شماره ملی 155275XXXX با سمت رییس و حمید ابراهیمی به شماره ملی 155282XXXX با سمت نایب رییس و نادر احدی خواجو به شماره ملی 155074XXXX با سمت مدیرعامل به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و رییس و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. 6 ـ خانم ها عفت اکبری و مستوره صارمی بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 1809850 ثبت شرکتهای مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی