اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/01/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/27:

شرکت فوق در تاریخ 25/1/84 تحت شماره یکصد و هفتاد و دو در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی خدماتی- پیمانکاری و موافقت با طرحهای ساختمانهای شخصی و اداری- تجارت و بازرگانی کالاهای مجاز ایرانی و خارجی از طریق بازارچه های رسمی کشور اعم از صادرات و واردات- قبول و پذیرش نمایندگی شرکتهای معتبر ایرانی داخل کشور. 2 - مرکز اصلی شرکت: سردشت- خیابان پیروزی- جنب اداره ثبت و اسناد- 3231443/3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال به صورت نقدی می باشد. 4 - مدیران شرکت: آقای صابر ابراهیمیان به سمت عضو و رییس هییت مدیره- آقای اسماعیل امینی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی