اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 32386

شناسه ملی: 14006781542

تاریخ ثبت: 1396/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/02/31

آدرس: البرز شهر گرمدره شهر گرمدره کوچه توحید خیابان آزادگان پلاک 396 طبقه اول واحد 1

کد پستی: 3163935189

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

490,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تفکر خلاق آدنیس ایرانیان درتاریخ 31/2/1396 به شماره ثبت 32386 به شناسه ملی 140067XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه، تامین و تولید محصولات الکترونیکی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی ـ پشتیبانی فنی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز ـ شهر گرمدره ـ شهر گرمدره ـ کوچه توحید ـ خیابان آزادگان ـ پلاک 396 ـ طبقه اول ـ واحد 1 ـ کدپستی 316393XXXX سرمایه شرکت: 490 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عباس اسدی به شماره ملی 400006XXXX دارنده 245 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا طاهری به شماره ملی 400008XXXX دارنده 245 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عباس اسدی به شماره ملی 400006XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره وآقای محمدرضا طاهری به شماره ملی 400008XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 960231XXXX17250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی