اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3314

شناسه ملی: 14003418712

تاریخ ثبت: 1392/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6413714477

آدرس: خرمشهر کوی معین خیابان معین اصلی یک جنب سوپرمارکت شهاب

تاریخ تاسیس: 1392/02/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ارمغان افق خرمشهر ( سهامی خاص) که در تاریخ 23/2/92 شماره ثبت 3314 و شناسه ملی 140034XXXX2 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات و تدارکات سرویس دهی به ادارات دولتی و واحدهای صنعتی نوشتن دفاتر قانونی و تنظیم صورت های مالی شرکت ها و موسسات انجام امور آشپزخانه و رستوران ها و طبخ و سرویس غذا انجام خدمات عمومی واداری طراحی اجزا نگهداری و آبیاری فضای سبز انجام خدمات اداری و دفتری از قبیل: تایپ و تکثیر و اپراتور کامپیوتر و اپراتور تلفن انجام تعمیرات ساختمانی جزیی و کلی رنگ آمیزی، تعمیر و نگهداری تاسیس ات آب و برق و فاضلاب ساخت مخازن نگهداری و بهره برداری از تاسیس ات با رعایت قوانین و مقررات کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اجرای پروژه های زهکشی کارهای ساختمانی ساختن جاده ها و راه های روستایی پل سازی و خاکبرداری و خاکریزی، فنس کشی، ساختمان سازی، شهرک سازی، تسطیح و زیرسازی زمین، کانال کشی، جدول کشی، محوطه سازی، آسفالت خیابان ها و معابر، آماده سازی زمین و کلیه کارهای مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات درصورت نیاز به اخذ مجوز، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مرکز اصلی شرکت: خرمشهر کوی معین خیابان معین اصلی یک جنب سوپرمارکت شهاب کدپستی 641371XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما" نقدی طی گواهی شماره 32698 مورخ 9/11/91 بانک ملت شعبه انقلاب خرمشهر پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: آقای سعید حافظی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم معصومه حافظی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شیرمحمد حافظی به سمت عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و بطور کلی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه می باشد. 8 بازرسی اصلی و علی البدل: آقای سید احمد حسینی به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس رحیمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 250070XXXX140163XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی