اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 277913

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران خ ولیعصر بالاتر از بیمارستان دی کوچه نیلو بن بست ششم

تاریخ تاسیس: 1385/05/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/5/1385 تحت شماره 277913 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای با پیش زمینه مدیریت ـ رشد و مشارکت و سرمایه گذاری درکسب و کارهای کوچک و متوسط ـ خرید و فروش و صادرات و واردات در حدود موضوع فعالیت شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ ولیعصر ـ بالاتر از بیمارستان دی ـ کوچه نیلو ـ بن بست ششم ـ پ 4 ـ ط دوم. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: حجت اله خطیب بسمت رییس هییت مدیره, محمود مومنی بسمت عضو هییت مدیره, محمود مومنی بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی