اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2496

شناسه ملی: 14003062391

تاریخ ثبت: 1391/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/09/07

آدرس: شهرستان جیرفت خیابان سمیه شهرک برق فاز اول سمت راست منزل سوم

کد پستی: 7861757719

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/9/91 شماره ثبت 2496 شناسه ملی 140030XXXX1 در دایره ثبت شرکت های ثبت جیرفت بثبت رسیده و در تاریخ 7/9/91 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 انجام کلیه کارهای نظافتی و خدماتی منزل و ادارات و بیمارستان ها و رستوران ها و هتل ها 2 توزیع قبوض مربوط به آب و برق و گاز و مخابرات 3 فضای سبز 4 امور خدماتی شهرداری 5 آشپزخانه 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت خیابان سمیه شهرک برق فاز اول سمت راست منزل سوم کدپستی 786175XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 40676622 مورخه 30/08/91 نزد بانک کشاورزی شعبه هلیل رود پرداخت گردید. 5 اولین مدیران شرکت: مهدیه جلالی فرد به عنوان رییس هییت مدیره تهمینه جلالی فرد به عنوان نایب رییس هییت مدیره ساره جلالی فرد به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : برابر با مفاد اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: یوسف مهنی به عنوان بازرس اصلی مینا پساویده به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکت های ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی