اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4021

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/13:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/12/86 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 سعید هاشمی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خلیل هاشمی به عنوان رییس هییت مدیره و صبر هاشمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت باامضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 جمیله هاشمی بازرس اصلی و مینا یاقوتی خوی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/2/85 سعید هاشمی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خلیل هاشمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. معاون ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی