اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 49022

شناسه ملی: 10380655318

تاریخ ثبت: 1392/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/06/13

آدرس: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد هاشمیه 32

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی اخوان به شماره ملی 094098XXXX و آقای حسن اخوان به شماره ملی 077944XXXX وآقای مسعود اخوان به شماره ملی 094264XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای احسان پژوه به شماره ملی 094568XXXX به سمت بازرس اصلی و ـ آقای مهدی حاجی آقاجانی به شماره ملی 093973XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه شهر آرا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940730XXXX91692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی اخوان به شماره ملی 094098XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل ـ آقای حسن اخوان به شماره ملی 077944XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود اخوان به شماره ملی 094264XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای مهدی اخوان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940730XXXX56815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 13/6/1392 تحت شماره 49022 و شناسه ملی 103806XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/6/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار شهرآرا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی مشاوره نظارت و اجرای کلیه امور عمرانی شهری و روستایی، خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی ساختمان تاسیسات برقی، تاسیسات آب و فاضلاب، تاسیسات گاز راه سازی نقشه برداری محوطه سازی فضای سبز شامل متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت تخریب ساختمانها، بناها و تاسیسات بلا استفاده مرمت و بازسازی ساختمان انواع زهکشی گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی تثبیت و متراکم کردن خاک اجرای سازه های نگهبان ساختمان فونداسیون اجرای اسکلت فلزی و بتنی جوشکاری اسکلت و نرده انواع سقف و دیوار و دیوار برشی آرماتوربندی و قالب بندی اجرای داربست فلزی سفت کاری و نازک کاری ساختمان نقاشی ساختمان و تزیینات داخلی عایق بندی لوله کشی آب و فاضلاب و گاز سیم کشی برق و نصب قطعات الکتریکی، نصب دزدگیر و دوربین مداربسته سیستم اعلام و اطفا حریق جارو مرکزی سیستم های گرمایشی و سرمایشی زیرسازی و روسازی راه مسیر و معابر جدول کشی، فضای سبز و اجرای آسفالت روشنایی معابر و محوطه تهیه مواد و مصالح ساختمانی واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت شرکت در نمایشگاهها و همایش ها پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد هاشمیه 32 پلاک 32 طبقه اول. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8574389 مورخ 29/5/1392 نزد بانک ملی شعبه پردیس پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی اخوان به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حسن اخوان به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای مسعود اخوان به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای مهدی اخوان به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مهدی اخوان همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای احسان پژوه به عنوان بازرس اصلی 28 آقای مهدی حاجی آقاجانی به عنوان بازرس علی البدل ش 1709071 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی