اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1586

شناسه ملی: 14008048644

تاریخ ثبت: 1397/10/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان گیلان ، شهرستان آستانه اشرفیه ، بخش مرکزی ، شهر آستانه اشرفیه ، زایشگاه ، بلوار شهید مطهری ، خیابان شهیدنواب صفوی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/10/11

کد پستی: 4441779997

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/11:

42,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/11:

تاسیس شرکت تعاونی خدمات سرویس مدارس مادر جلالیه در تاریخ 11/10/1397 به شماره ثبت 1586 به شناسه ملی 140080XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. برابر نامه شماره 8319 مورخ 5/10/97 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه ـ موضوع: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر (سرویس مدارس) (موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود.)اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره 1 ـ درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. (حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره های دیگری اضافه شود.) ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان آستانه اشرفیه، بخش مرکزی، شهر آستانه اشرفیه، زایشگاه، بلوار شهید مطهری، خیابان شهیدنواب صفوی، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 444177XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی: 42000000 ریال منقسم به 21 سهم 2000000 ریالی می باشد. که مبلغ 14000000 ریال نقدا برابر گواهی بانکی شماره 179/3204 مورخ 25/9/97 بانک توسعه تعاون شعبه آستانه اشرفیه پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران: آقای مصطفی مهدی خواه پنچاه به شماره ملی 273010XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم فاطمه مهدی خواه پنچاه به شماره ملی 273021XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم نسرین درویش نژاد گوهردانی به شماره ملی 273930XXXX و به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد مهدی خواه به شماره ملی 273988XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم ندا افرازه کارسیدانی به شماره ملی 431003XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال مصطفی مهدی خواه به شماره ملی 273010XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال ـ مهناز مهدی خواه پنچاه به شماره ملی 364017XXXX به سمت بازرس اصلی وهانیه پند یدن به شماره ملی 001733XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قرار دادها و اسناد تعهدآور رسمی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب رییس امضا نایب رییس دارای اعتبار می باشد. نامه ها و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 971011XXXX13536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی