اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اصفهان شاهین شهر جهاد آباد خیابان امام خمینی

تاریخ تاسیس: 1386/06/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسیان کوشش اسپادانا سهامی خاص که در تاریخ 24/6/1386 تحت شماره ( 31356 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی نسل فردا آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، تامین نیروی انسانی موقت، تعمیرات ابنیه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، شاهین شهر، جهاد آباد، خیابان امام خمینی، پلاک 25 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی می باشد که 35 % آن نقداً طبق گواهی شماره 655/6470/53 - 5/6/86 بانک تجارت شعبه شاهین شهر پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای غلامرضا رضوانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد جمالی به سمت مدیر عامل و آقای بهرام اسلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 - آقای حمید خسروی چاله سیاهی و آقای عباس خسروی چاله سیاهی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 25/6/86 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی