اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 204066

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/21

آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مفتح خیابان زهره

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/03/21:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/82 شرکت مذکورمنحل اعلام و آقای محمود خزلی بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ استاد مطهری خ مفتح شمالی خ زهره پ 9 ط دوم واحد 6 میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/3/82 تحت شماره 204066 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: ایجاد و حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز خط کشی معابر نوشتار و فلش جدول کشی جدول بندی های معابر (اصلاح هندسی)- پیاده روسازی و موزاییک و فرش آسفالت اجرای آسفالت رنگی خاکبرداری ساخت پل های عابر پیاده و سرپناه ایستگاه اتوبوس خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و ترسیم نقشه های معماری و محاسباتی کلیه خدمات ساختمانی از بنا تا نما. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان مطهری خیابان مفتح خیابان زهره پلاک 9 طبقه 2 واحد 63 - سرمایه شرکت مبلغ: 10000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای محمود خزلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فرهاد خزلی به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی