اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شهرستان رزن بخش قروه درجزین روستای عمان

تاریخ تاسیس: 1385/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/26:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اساسنامه و شرکت نامه و تقاضانامه شرکت مذکور که در مورخه 26/2/85 تحت شماره 216 به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی سفالگری رزین خاک آب رازین، تولیدی. 2 موضوع شرکت: تولید سفال. 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان رزن بخش قروه درجزین روستای عمان پلاک 450/4 سرمایه شرکت: به مبلغ 000/500/10 ریال که یک سوم آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 5 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 میزان سهم الشرکه شرکا: هر یک از شرکا دارای 5 سهم 000/300 ریالی می باشند. 7 مدیران و دارندگان حق امضا: یونس حکانلو به سمت رییس هییت مدیره، ابوالفضل حکانلو به سمت نایب رییس، عابدین حکانلو به سمت منشی و مدیر عامل و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل که در غیاب رییس با امضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر است. 8 بازرس شرکت: محسن حکانلو. رییس ثبت رزن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی