اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 153

شناسه ملی: 10860507777

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخه 15/7/89 تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفته است: 1 ـ مقرر شد علاوه برخدمات ذکر شده در ماده 2 اساسنامه خدمات حمل و نقل شهری مانند ایاب و ذهاب کارمندان ادارات و نهادها به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید. 2 ـ روزنامه واقعه جهت چاپ آگهی های شرکت معرفی گردید. کفیل ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی