اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1417

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/26:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/6/84 تحت شماره 1417 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می‎شود: 1- موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع سیلندر گاز مایع. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت- بخش روستای الهآباد هرندی سفلی. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی با نام که مبلغ پنج میلیون ریال آن نقداً به حساب جاری شماره 2/541 نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی جیرفت واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. 5- مدیران شرکت: خانم زلیخا کریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم هاجر اقتداری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای حسین اقتدارنژاد به سمت منشی هیئت مدیره حسن اقتدارنژاد به سمت اعضای علی‎البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال و مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شدند. 6- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد اوراق بهادار- اسناد تعهدآور بانکی و غیره اعم از برات- سفته- چک و سایر اوراق بهادار تعاونی با امضای ثابت مدیرعامل به انضمام یکی از دو امضا نایب رئیس یا منشی هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7- بازرسان شرکت: آقای محمود اقتدارنژاد به سمت بازرس اصلی و آقای محمود اقتدارنژاد به سمت بازرس علی‎البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی