اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60045

شناسه ملی: 14006371314

تاریخ ثبت: 1395/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بلوار پیروزی چهارراه صیاد شیرازی مجتمع صیاد طبقه سوم واحد 9

تاریخ تاسیس: 1395/09/02

کد پستی: 9178813555

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنعتی پارس ابتکار نوژا در تاریخ 02/09/1395 به شماره ثبت 60045 به شناسه ملی 140063XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت::کلیه فعالیتهای تجاری – صنعتی و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز – فعالیت در زمینه تولید – بسته بندی و خرید و فروش و توزیع و پخش و حق العمل کاری کالاها – واردات و صادرات و نگهداری کالا و انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش – امور گمرکی – ترخیص کالا – اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت – تهیه کالا از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور – مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی –شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و عقد قرارداد و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:بلوار پیروزی - چهارراه صیاد شیرازی - مجتمع صیاد - طبقه سوم - واحد 9 کدپستی 917881XXXX سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8657136 مورخ 26/7/1395 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهید صیاد شیرازی مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. طاهره صداقت پور حاجی یار به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 070230XXXX 2 . مرتضی حبیب نیا به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 070247XXXX 3 . فرشته حبیب نیا به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 094619XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مرتضی حبیب نیا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فاطمه محجوب به شماره ملی 094191XXXX به عنوان بازرس اصلی و رقیه سادات حسینی به شماره ملی 644991XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950902XXXX36382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی