اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 261149

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/20

آدرس: تهران خیابان باباطاهر کوی فتح

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/20:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فنی مهندسی مجموعهسازان سپهر اصفهان سهامیخاص که در تاریخ 20/9/84 تحت شماره 261149 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/9/84 از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: 1- سرمایهگذاری در بخشهای تولید تجارت صنعت مسکن کشاورزی معدن و خدمات مربوطه 2- انجام امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز 3- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی 4- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 5 ـ اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتبار داخلی و خارجی 6- خرید سهام انواع شرکتها از بورس اوراق بهادار و خارج از بورس 7- سرمایهگذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در بخش تولیدی بازرگانی و توزیعی 8- حق اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری از معادن ایجاد واحدهای صنعتی و تولید جهت تبدیل انواع موادمعدنی 9- تشکیل شعبه در داخل و خارج از کشور 10- تامین مواد اولیه جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و ادارات کارخانجات و مراکز دولتی و ارگانها 11- به طور کلی هرگونه فعالیتی مجاز با اهداف و موضوع شرکت به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط باشد. 2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان باباطاهر کوی فتح پ 25 واحد 8- شعبه: اصفهان خ میر شماره 55. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10ریال منقسم به 2000 سهم 000/5 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 170643 مورخه 16/9/84 بانک صادرات شعبه کوی کارمندان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: آقای علی بهشتی بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای سعید پورشاهرودی به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و آقای عبدالیوسف آخوندنژاد بسمت نایب رئیس هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و انعقاد عقود اسلامی و سایر نامههای اداری با رئیس هیئتمدیره به تنهایی به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:آقای ابوطالب آیتی خویائی به سمت بازرس اصلی و آقای اسداله کاظمی به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی