اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12757

شناسه ملی: 14008890349

تاریخ ثبت: 1398/10/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/12

آدرس: استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی شهر زنجان محله وحیدیه بلوار دکترشریعتی بن بست 6 متری نهم پلاک 94 7 طبقه سوم واحد 4

کد پستی: 4515814478

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آرتان بنای زنجان درتاریخ 12/10/1398 به شماره ثبت 12757 به شناسه ملی 140088XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مطالعه، طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از شهرسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، راهسازی، خطوط راه آهن، پل سازی، فرودگاه، سد سازی، محوطه، تاسیس ات شهری و شبکه های آبرسانی، گازرسانی و برق رسانی، تاسیس ات حرارتی و برودتی، خطوط انتقال آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی- انجام کارهای مقاطعه کاری و مدیریت پیمان -خرید، فروش،ایجاد و احداث کارخانجات تولید و فرآوری انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی امور مربوط به انجام کلیه طرح های اکتشاف و استخراج و بهره برداری مواد معدنی خرید و فروش کلیه مواد معدنی اعم از کنسانتره مواد معدنی فرآوری شده و مواد خام معدنی مشارکت در بهره برداری از معادن شامل مراحل اکتشاف و استخراج و فرآوری کلیه مواد معدنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، محله وحیدیه، بلوار دکترشریعتی، بن بست ( 6 متری نهم)، پلاک - 94 ، 7 ، طبقه سوم، واحد 4 کدپستی 451581XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیروس شکورزاده به شماره ملی 280287XXXX دارنده 1000 ریال سهم الشرکه آقای اشکان شکورزاده به شماره ملی 427027XXXX دارنده 998000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل ندرلو به شماره ملی 428567XXXX دارنده 1000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای سیروس شکورزاده به شماره ملی 280287XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای اشکان شکورزاده به شماره ملی 427027XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل ندرلو به شماره ملی 428567XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای اشکان شکورزاده با سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981012XXXX58666 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی