اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3028

شناسه ملی: 14005592136

تاریخ ثبت: 1394/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/11/14

آدرس: استان البرز ، کرج ، میدان شهید آجرلو ، بلوار جمهوری شمالی ، ساختمان آریا ، پلاک 12 طبقه 4 واحد 7

کد پستی: 3144953181

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادگران صلح و عرفان ایرانیان در تاریخ 14/11/1394 به شماره ثبت 3028 به شناسه ملی 140055XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: فعالیت در زمینه انجام امور حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه معتبر، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان البرز، کرج، میدان شهید آجرلو، بلوار جمهوری شمالی، ساختمان آریا، پلاک 12 طبقه 4 واحد 7 کدپستی 314495XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 20000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای امیرمحمد نجفی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 048076XXXX و آقای عبدالرحیم نجفی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 162013XXXX و خانم طاهره تدین به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 049039XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا عبدالرحیم نجفی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهرموسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 941114XXXX38388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی