اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 235090

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/09/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/9/83 تحت شماره 235090 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: دامداری و دامپروری و پرورش انواع دام اعم از گوشتی و شیری و داشتی گوسفند داری کشت و کاشت و برداشت علوفه تهیه و توزیع و خرید و فروش محصولات کشاورزی و سایر مکمل های غذایی دام و طیور و خرید و فروش ادوات کشاورزی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از بانکها شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خ پیروزی، قصر فیروزه یک بلوک 273 ط 2 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقای امیرعلی بختیاری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای شکرالله نقدی بسمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای فرهاد نقدی بسمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی