اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320284058

تاریخ ثبت: 1389/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران شهرک گلستان هوا نیروز خ گل افروز شکوفه شرقی

تاریخ تاسیس: 1389/04/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/14:

موسسه فوق در تاریخ 9/4/1389 تحت شماره 25860 و شناسه ملی 103202XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: انجام کلیه امور اداری و خدماتی شامل تایپ و تکثیر فتوکپی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های خدماتی مربوطه شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی برگزاری مزایده و مناقصه برای موسسه تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی برای موسسه تهیه و طبخ انواع غذاهای ایرانی انعقاد قرارداد تهیه و طبخ غذای شرکتها و موسسات. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران شهرک گلستان هوا نیروز خ گل افروز شکوفه شرقی پ 14 واحد 5/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم منیر شعبانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمدرضا اسمعیل زاده اسدی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمدرضا اسمعیل زاده اسدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی