اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/02/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/13:

شرکت خدماتی شیردلان تشان سهامی خاص تحت شماره 1406 مورخه 27/2/84 در این اداره به ثبت رسید که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه کثیرالانتشار و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود. 1 - نام شرکت: خدماتی شیردلان تشان سهامی خاص 2 - موضوع شرکت: خدمات عمرانی و بهداشتی سرویس دهی غذا خدمات ساختمانی و جداول و ایجاد فضای سبز و نگهداری و تنظیفات لوله کشی کابل کشی عایق بندی رنگ آمیزی، انبارداری تعمیرات انجام عملیات خطوط لوله (آب نفت گاز) جوشکاری آرماتوربندی برق کشی صنعتی و غیرصنعتی شرکت در مناقصات و مزایده ها خدمات بهداشتی محیط زیست و استفاده از تسهیلات بانکی و عملیات آبخیزداری و پروژه های مربوط به منابع طبیعی 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که 35 درصد نقدی و 65 درصد تعهدی است. 4 - مرکز اصلی شرکت: بهبهان کوی پلیس جنب مدرسه راهنمای پسرانه امام صادق منزل رضا باولی بهمیی 5 - مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: رضا باولی بهمیی به عنوان مدیر عامل جمعه باولی بهمیی رییس هییت مدیره و اردشیر باولی بهمیی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور مثل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 9 - بازرسین عبارتند از: حمید طرح زاده بازرس اصلی سهراب جماشی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10 - روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی