اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 45464

شناسه ملی: 14007822208

تاریخ ثبت: 1397/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1956949575

تاریخ تاسیس: 1397/06/14

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله دارآباد کوچه شهید حسین ندیم کامویی خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج پلاک 48 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مومن شهپری کد ملی: 617919XXXX بنشانی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، دارآباد، کوچه شهید حسین ندیم کامویی، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج، پلاک 48 ، طبقه همکف، کدپستی: 195694XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید پ 971115XXXX12667 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری بهره برداری مالکان مجتمع عرش آجودانیه درتاریخ 14/06/1397 به شماره ثبت 45464 به شناسه ملی 140078XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات ساختمانی شامل رسیدگی به امور اداری، مالی و مدیریتی ساختمان و مجتمع های مسکونی و تجاری، ارایه خدمات پرستاری به صورت نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دارآباد-کوچه شهید حسین ندیم کامویی-خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج-پلاک - 48 -طبقه همکف- کدپستی 195694XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رضا فاقدی به شماره ملی 005129XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی امیری به شماره ملی 007595XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای جواد فضلعلی به شماره ملی 007810XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای بهرنگ علی داداش خانی به شماره ملی 045139XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مومن شهپری به شماره ملی 617919XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای رضا فاقدی به شماره ملی 005129XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی امیری به شماره ملی 007595XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای جواد فضلعلی به شماره ملی 007810XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای بهرنگ علی داداش خانی به شماره ملی 045139XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مومن شهپری به شماره ملی 617919XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای بهرنگ علی داداش خانی و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970614XXXX34360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی