اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 252286

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران 46 متری نارمک سرسمنگان

تاریخ تاسیس: 1384/05/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/05/17:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 25757/32 مورخ 17/5/84 تاریخ تکمیل امضا 17/5/84 می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/17:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پردیس ژوله سهامی خاص که در تاریخ 17/5/84 تحت شماره 252284 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ..... از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران 46 متری نارمک سرسمنگان پ 5 ط 2 انتهای راهرو واحد سمت چپ. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 100 سهم 000/50 ریالی با نام که مبلغ 000/750/1 ریال آن طی گواهی شماره 736/52 مورخه 9/5/84 بانک صادرات شعبه اول سمنگان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: پوریا ارجمند به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم کیانوش ژوله به سمت رییس هییت مدیره و مرتضی نوذری جویباری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: وحید افراسیابان به سمت بازرس اصلی و احسان رادمنش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی